HAYATA RENK VER

HAREV YAYINLAR BİRİMİ
Akademik Araştırmalar ve Yayın Birimi

Akademik Araştırmalar ve Yayın Birimi; hasta çocuk hakları, psiko-sosyal destek, uzun süreli tedavi gerektiren çocuk hastalıkları, sanat ve oyun terapisi tekniklerinin uzun süreli tedavilerde etkisi, hastanelerde çocuk odaklı sosyal mekan oluşturma, çocuk servisleri standartları başta olmak üzere, hastanede yaşama dair pek çok konuda araştırma projeleri geliştirir ve yayınlar hazırlar. Aynı zamanda derneğimizin faaliyet raporları da bu birimde yer almaktadır.