HAYATA RENK VER

Öğretmenim Elimi Tut!

"Öğretmenim Elimi Tut!" projesi, kronik hastalık nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gören çocukların, çocuk hasta hakları savunuculuğuna odaklanarak "Hastane Öğretmeni Eğitim Programı" ve "İdeal Hastane Sınıfı Kriterleri" hazırlamayı amaçlamaktadır.


Öğretmenim Elimi Tut!
Öğretmenim Elimi Tut!

İstanbul Valiliği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayata Renk Ver Derneği iş birliği ile yürütülen proje; hastanede uzun süre tedavi gören çocukların hasta çocuk hakları savunuculuğu üzerine odaklanmıştır. 
Uzun süreli tedavi nedeniyle hastanede bulunan çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla hastanelerde eğitim atölyeleri kriterlerinin ihtiyaçlara yönelik belirlenerek ‘Hastane Sınıfları’ açılması, çocuk hastalara yönelik eğitim içeriklerinin geliştirilerek hastane sınıfı öğretmenlerin yetiştirilmesi ve ailelerin eğitim düzeylerinin artırılarak anne-baba ve çocukların psiko-sosyal iyilik durumlarının iyileştirilmesini kapsamaktadır. 


Bu kapsamda yürütülen tüm çalışmalar; hazırlık toplantıları ve uzman görüşleriyle desteklenecek ve sürecin sonunda Çalıştay ve Panel ile sunulacaktır. Çalıştay çıktılarından elde edilerek hazırlanacak,


"Hastane Öğretmenleri Hizmet içi Eğitim Programı" 


"İdeal Hastane Sınıfı Kriterleri " 


Mili Eğitim Bakanlığına ve AB projesi olan diğer paydaşlara sunularak ülke genelinde sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesinde öncülük edecektir.