HAYATA RENK VER

Öğretmenim Elimi Tut!

"Öğretmenim Elimi Tut!" projesi, kronik hastalık nedeniyle uzun süre tedavi gören çocukların, çocuk hasta hakları  odaklanarak çocukluklarını yaşayabilecekleri bir süreç planlamaktadır. 


Öğretmenim Elimi Tut!
Öğretmenim Elimi Tut!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü vizyon projeleri kapsamında 2019 Şubat ayında başlayan “Öğretmenim Elimi Tut Projesi” hastanede ve evde uzun süre tedavi gören çocukların tedavileri sürelerinde yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, çocuk hastaların eğitim hakkı ve uzun süreli tedavilerde yatağa bağlı olmanın çocuk hakları ihlalinden yola çıkarak, çocuk hasta hakları savunuculuğu üzerine odaklanılmıştır.
Uzun süre bakım ve tedavi gerektirmesi nedeniyle süreğen hastalıklar (Kronik ya da süreğen, müzmin, vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.), bireylerin eğitimlerini ve gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu hastalıklar, çeşitli kanserler, genetik hastalıklar, kalp hastalığı, şeker hastalığı, astım, kistikfibrozis, organ nakil ihtiyacı gibi hastalıklardır. Bunların bir kısmı doğuştan bir kısmı da sonradan meydana gelmektedir.
Kronik rahatsızlığı olan çocuklar sadece bilişsel, fiziksel ve psiko-sosyal gelişim alanlarında belli görevleri başarmadaki zorluklarla değil, aynı zamanda bu hastalıkların bir sonucu olarak diyet yapma, sık sık hastaneye gitme, tedavi hizmeti verenlerle ilişki kurma/kuramama, acı verici tedavi süreçleri, ölüm korkusu, aileden ve arkadaşlardan uzun süreli ayrılık, eğitim süreci dışında kalma ve sosyal dışlanma gibi durumlarla da yüzleşmek zorundadırlar.
Öğrenim çağı içerisinde tıbbi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili önemli olan bu hastalıkların ne zaman ve nasıl kazanıldıkları değil gelişimlerine süreç içerisinde ne kadar az olumsuz etkileyebileceği konusudur. Projede sürekli hastalığı olan çocuklar, hastanede eğitim, evde eğitim, çocukların eğitim hakkı, hastane okulları eğitim ortamları düzenlemeleri, hastaneye hazırlayıcı eğitim, süreğen hastalıkların çocuklar üzerindeki etkileri, hasta çocuk, ailesi ve eğitimcilerle iletişim konuları ele alınmıştır.
Öğretmenim Elimi Tut Proje hedefleri,
1.     İstanbul’daki ihtiyaç duyulan tüm hastanelerde hastane sınıfı kriterlerine (ek.1) sınıflar göre açmak,
2.     Bu amaçla 3 yılda ülkemizin ihtiyaç duyulan tüm hastanelerinde (Eğitim Araştırma Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel ve Vakıf Hastaneleri) çocuk servislerinde hastane sınıflarının açılmasını teşvik etmek,
3.    Tıbbi ihtiyacı olan öğrencilere yönelik, ülkemiz şartlarına özgü eğitime uyum modeli oluşturmak
4.  Hastane sınıflarında ve evle eğitimde “Evde ve Hastanede Eğitim Öğretmenliği Kursu” tamamlamış MEB’e bağlı öğretmenlerin görevlendirilmesi,
5.     Ailelerin, tedavi süreçlerinde gerekli eğitimlerle desteklenmeleri ile, çocukların psiko-sosyal iyilik durumlarının arttırılması,
6.    Okullarda konu ile ilgili farkındalık çalışmaları ile toplum sağlığının güçlendirilmesi ve çocuk hastaların yaşadıkları sosyal izolasyonun azaltılması.
7.     Evde/Hastanede eğitim gönüllüsü öğretmenlerin sayısını ve farkındalığını arttırmak
8.     Evde/Hastanede görev yapan öğretmenlere yönelik eğitimlerle yeterliliklerini arttırmak
9.  Evde eğitime devam eden öğrenciler için uzaktan eğitim sistemine erişimi takip edilebilir duruma getirmek, öğretmenleri takip ve değerlendirme sürecinde aktif kılmak.
10.  Tedavi başladığında aile inisiyatifi ile eğitim hayatı devam eden öğrenciler için zorunlu eğitim koşulunun devamlılığı sağlamak üzere mevzuat üzerinde düzenleme yapmak
11.  Evde eğitim alan çocukların eğitime erişimleri için platform oluşturmak
12. Çocuk hastaların tedavileri süresince devam eden eğitim hayatlarının tedavileri üzerindeki etkileri üzere yayınlar hazırlamak.
13. Toplumsal farkındalık amacıyla çocuk hastaların hikayelerinden oluşan kitap hazırlamak ve dağıtımının ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.
14.  Hasta Çocuk Hakları savunuculuğunda eğitim modeli oluşturmak.Destek Verdiğimiz İstanbul Hastane Sınıfları
1. Sarıyer Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi
2. Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
3. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi
4. Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
5. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi
6. Pendik Marmara Ünv Eğitim ve Araştırma Hastanesi
7. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
8. Pendik Marmara Ünv Eğitim ve Araştırma Hastanesi
9. Bahçeşehir Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
10. İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi
11. İstanbul Onkoloji Enstitüsü
12. Koç Ünv Hastanesi
13. Maslak Acıbadem Hastanesi  
14. Medicalpark Bahçelievler  Hastanesi
15. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi