HAYATA RENK VER

Hakkımızda


Vizyonumuz

Kronik hastalığa sahip çocukların çocuk hasta hakları savunuculuğu

Misyonumuz

Kronik hastalık sebebi ile uzun süreli tedavi gören çocuklar hakkında kamuoyunu bilinçlendirerek, çocuk hasta haklarına dikkat çekmek; ortak çözüm yolları üreterek olası tehlikelere önleyici tedbirler almak, çocukların iyileşme süreçlerine destekte bulunmak, kolaylaştırıcı etki yaratmaktır.

Amacımızı yüreğinde bulan siz gönüllülerimizle her geçen gün daha da büyüyoruz. Biliyoruz ki, hayata renk verebilmek için herkesin yapabileceği bir şeyler vardır.

İlkelerimiz

Hayata Renk Ver Derneği, proje ortaklıklarında, sponsorluk anlaşmalarında, olası tüm fon başvurularında, düzenlediği etkinlik ve projelerde aşağıdaki değerleri esas alarak hareket etmektedir.

  • Çocuk Odaklılık
  • Sürdürülebilirlik
  • Çevreye, topluma ve bireye karşı sorumluluk
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Gönüllü çalışma