HAYATA RENK VER

Yaratıcı Okuma Atölyesi

YARATICI OKUMA ATÖLYESİ EĞİTİM PROGRAMI

KAZANIM


• Okumaya karşı ilgi ve heyecan oluşturur.
• Bir amaç doğrultusunda kendisine okunan/anlatılan öyküyü dinler.
• Öyküye dikkatini verir.
• Aktif dinlemeye iştirak eder.
• Metinde neler olacağıyla ilgili basit tahminler yapar, tahminlerini doğrular ve gözden geçirir (örneğin; metinde sunulan önceki bilgi ve fikirleri, çizimleri, giriş cümlelerini, anahtar kelimeleri ve önceden ima edilen ipuçlarını kullanır).
• Öyküleri (olayları, karakterleri, çelişkileri, temaları) kişisel deneyimleri ile ilişkilendirir.
• Yaratıcı yollarla öyküyü yeniden ifade eder.

MERAK UYANDIRMA

Aşağıdaki çalışmalar her kitap için yapılabilir.

• Kitabın kapağı hakkında konuşma
• Kitabın ismi hakkında konuşma
• Kitabın içinden bir görsel seçip buna bakarak kitabın konusu ile ilgili tahminde bulunma
• Kitapla ilgili anahtar sözcükler verip bunlardan yola çıkarak kitabın konusu ile ilgili tahminde bulunma

OYNUYORUM İYİLEŞİYORUM

Aşağıdaki adımlar merak uyandırma aşamasından sonraki aşamada seçilen her kitap için uygulanabilir.

• Kitabı etkileşimli/aktif/canlandırmalı okuma
• Sesletim, tonlama ve vurgu kurallarına uygun okuma
• Kitabı okuduktan sonra kitapla ilgili sanat etkinlikleri yapma

ETKİLEŞİMLİ / AKTİF / CANLANDIRMALI OKUMA NEDİR?

Beden dilinin, sesin, mimiklerin, aksesuarların ve kitapla ilgili nesnelerin okuma sürecinde metnin uygun yerlerinde kullanılmasıdır.

Beden dili: Kitapta geçen eylemlerin (örneğin koşma, ayağa kalkma, yemek yeme, uyuma vb. ) okuma sırasında basit hareketlerle, canlandırmalarla ya da mimiklerle desteklenerek okunması.

Ses: Karakterlere ve kurguya uygun seslendirme yapılarak okunması, diyaloglardaki/metindeki duygulara uygun ses tonuyla okunması.

Aksesuar ve gerçek nesneler: Öyküye uygun materyallerin öykünün gerekli yerlerinde gösterilerek okunması.

Karakterlere ve kurguya uygun seslendirme yapılarak okunması, diyaloglardaki/metindeki duygulara uygun ses tonuyla okunması.

ETKİLİ OKUMA NEDİR?

Kontrol Listesi


• Ses tonunu çocukların rahatça duyabileceği biçimde ayarlayabiliyor mu?
• Metni konuşma sesiyle ve hızıyla okuyabiliyor mu?
• Okurken sözcükleri doğru ve anlaşılır bir biçimde söyleyebiliyor mu?
• Sözcüklerin vurgulamalarını yapabiliyor mu?
• Okurken nefesini cümlelere göre ayarlayabiliyor mu?
• Noktalama işaretlerine uygun duraklamalar yapabiliyor mu?
• Metinde geçen kişilerin konuşmalarını canlandırarak okuyabiliyor mu?
• Diyaloglardaki tonlamayı metnin içeriğine uygun olarak yapılabiliyor mu?
• Cümleleri ve paragrafları birbirine bağlarken akıcı bir geçiş yapabiliyor mu?
• Okunması biten sayfayı okuma hızını kesmeyecek bir biçimde çevirebiliyor mu?
• Çocuklarla göz teması kuruyor mu?
• Duruşuna ve beden diline dikkat ediyor mu?
• Okurken dikkatini toplayabiliyor mu?
• Çocukların tepkilerine göre okuma şeklini ayarlayabiliyor mu?
• Gerçek nesne kullanıyorsa bunu okuma sürecine zarar vermeden yerinde ve zamanında yapabiliyor mu?
• Okurken kendisi de eğleniyor mu?

Kitabı okuduktan sonra:

Kitapla ilgili sanat etkinlikleri yapma nedir?

• Kitabın bir bölümünü resimleme
• Kitaba yeni kapak tasarımı yapma
• Karakteri kolaj, plastik hamur vb. çalışması ile görselleme
• Kitap ayracı yapma
• Kitapla ilgili düşüncelerini anlatan resim, kolaj vb. yapma
• Boyama kağıdındaki ilgili görseli boyama çalışması

DEĞERLENDİRME

Gönüllü Uygulamacı

• Çocukların öyküye ilgisi nasıldı?
• Siz okurken öyküye odaklanabildiler mi?
• Sizi heyecanla, ilgiyle dinlediler mi?
• Çalışmanın her aşamasını (merak uyandırma, okuma ve okuma sonrası) etkili ya da planlandığı biçimde gerçekleştirebildiniz mi? Neden?
• Bir sonraki benzer bir okuma çalışması için önerileriniz var mı? Neler eklenebilir ya da çıkartılabilir?

Çocuk

• Öyküyü beğendin mi?
• Sana her gün öykü okunsun ister misin?
• Sen de benim gibi canlandırarak okumayı denemek ister misin?
   * (çocuk okumayı bilmiyorsa:   “sana okuduğum öyküyü  resimlerine bakıp benim sana  okuduğum gibi canlandırarak  anlatmayı denemek ister  misin?”.. Burada sadece “evet”    ya da “hayır” yanıtı alarak ne  düşündüğünü öğrenmeye çalışıyoruz, anlatmasına gerek yok.)

Ebeveyn

• Siz de çocuğunuza bir öyküyü benzer şekilde okuyabilir misiniz?
• Kitabı okuduktan sonra çocuğunuzla birlikte kitapla ilgili resim ya da boyama çalışması vb. yapabilir misiniz?
• Sizce çocuğunuz ona kitap okunmasını seviyor mu? Kitaplara karşı tavrı ve ilgisi nasıl?
• Bir sonraki benzer bir okuma çalışması için bize önerileriniz var mı? Kitaplarla ilgili nler yapabiliriz?

MATERYALLER

• Kitaplar
• Sanat çalışması: Boya kalemleri, renkli kağıtlar, yapraklar, taşlar, kitapla ilgili gerçek nesneler
• Boyama kağıtları

UZMAN NOTU

• Her çalışma öncesinde öyküyü okuyarak metin hakkında önceden bilgi sahibi olmak, kurgusuna ve sesletim özelliklerine hazırlıklı olmak (metnin gerekli yerlerine durak/nefes işaretleri koymak, kısa notlar almak vb.)
• Materyallerin ve malzeme çantasının her etkinlik öncesinde kontrol edilmesi ve eksik malzeme varsa tamamlanması.
 
AKTİF OKUMA SÜRECİYLE İLGİLİ GENEL KAZANIMLAR

• Okumaya karşı ilgi ve heyecan oluşturur.
• Bir amaç doğrultusunda kendisine okunan/anlatılan öyküyü dinler.
• Öyküye dikkatini verir.
• Aktif dinlemeye iştirak eder.
• Metinde neler olacağıyla ilgili basit tahminler yapar, tahminlerini doğrular ve gözden geçirir (örneğin; metinde sunulan önceki bilgi ve fikirleri, çizimleri, giriş cümlelerini, anahtar kelimeleri ve önceden ima edilen ipuçlarını kullanır).
• Öyküleri (olayları, karakterleri, çelişkileri, temaları) kişisel deneyimleri ile ilişkilendirir.
• Yaratıcı yollarla öyküyü yeniden ifade eder.

Birinci Kitap "Aç Tırtıl" okuma ve boyama etkinlikleri için tıklayınız.

İkinci Kitap "Koyun Russel ve Kayıp Hazine" okuma ve boyama etkinlikleri için tıklayınız.

Hazırlayan: Dr. Nilay Yılmaz