HAYATA RENK VER

HAREV Akademi

Akademik Araştırmalar ve Yayın Birimi

Akademik Araştırmalar ve Yayın Birimi; hasta çocuk hakları, psiko-sosyal destek, uzun süreli tedavi gerektiren çocuk hastalıkları, sanat ve oyun terapisi tekniklerinin uzun süreli tedavilerde etkisi, hastanelerde çocuk odaklı sosyal mekan oluşturma, çocuk servisleri standartları başta olmak üzere, hastanede yaşama dair pek çok konuda araştırma projeleri geliştirir ve yayınlar hazırlar. 

HAREV Akademi
HAREV Akademi

Akademik Araştırmalar ve Yayın Birimi; hasta çocuk hakları, psiko-sosyal destek, uzun süreli tedavi gerektiren çocuk hastalıkları, sanat ve oyun terapisi tekniklerinin uzun süreli tedavilerde etkisi, hastanelerde çocuk odaklı sosyal mekan oluşturma, çocuk servisleri standartları başta olmak üzere, hastanede yaşama dair pek çok konuda araştırma projeleri geliştirir ve yayınlar hazırlar. 

Bilimsel Çalışmalarımız;

1- 2019 – 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (III. Eurasian Congress On Positive Psychology) – İstanbul

Sözel bildiri: Hastanede Gönüllü Çalışan Bireylerin Motivasyon Düzeylerinin

İncelenmesi; Sümeyye Gürkan, Ayşe Şengel, Kader Tekkaş Kerman

2- 2019 – 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019) – Ankara

Sözel bildiri: Gönüllü Çalışmalarda Yer Alan Eğitimcilerin Kronik Hastalığa Sahip Çocuklara İlişkin Tutumlarının İncelenmesi; Güner Özdoğru, Sümeyye Gürkan, Ayşe Şengel, Melek Okur