HAYATA RENK VER

Ekibimiz

Ekibimiz
Danışma Kurulu Üyesi

ODTÜ Çevre Mühendisliği’nden mezun oldu ve Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderliği Programı’nı tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü’ne devam ediyor. Çeşitli okullarda drama öğretmeni olarak çalıştı.Eko-okullar ulusal seminerlerinde “çevre ve drama” başlıklı sunum ve atölyeler yaptı. Ulusal ve Uluslararası Drama seminerlerine katıldı ve atölye liderliği yaptı. Drama alanındaki çalışmalarını bildiri ve kitap olarak yayımlıyor.Destination Imagination takım lideri, Kızılay Derneği Ulusal/Uluslararası Gençlik Kampları program sorumlusu, TÜBİTAK Ekolojik Temelli Doğa Eğitimleri ve Likya Kral Yolu Liderlik Eğitimi Yürüyüşlerinde drama lideri olarak; TEGV Oyun Atölyesi eğitici eğitimlerinde ve Engelsiz
Yaşam Derneği’nde gönüllü çalıştı. Öğretmen Akademisi Vakfı, SENDEGEL Derneği ile Hayata Renk Ver Derneği’nde gönüllü çalışmalarına devam ediyor.Yaşamını profesyonel gönüllü olarak sürdürmek istiyor.

Sema Alevcan, Çevre Mühendisi, Drama Lideri
Sema Alevcan, Çevre Mühendisi, Drama Lideri